Phê duyệt xây dựng công trình rãnh thoát nước thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

Phê duyệt xây dựng công trình rãnh thoát nước thôn Bản Khiển, xã Lăng Can

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng rãnh thoát nước khu dân cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Hệ thống cống, rãnh thoát nước phục vụ dân sinh đang được đầu tư triển khai đồng bộ tại huyện Lâm Bình. Ảnh: TQĐT

Tại quyết định UBND tỉnh đã phê duyệt những điều khoản cụ thể: Công trình do UBND huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư, trích nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh theo quyết định số 01/QĐ-HĐQLQ ngày 16/11/2016 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. Trong năm 2017 các khu dân cư thuộc trung tâm xã Lăng Can sẽ được xây dựng hệ thống rãnh thoát nước phía trước, với kết cấu xây bằng gạch có nắp đậy bê tông cốt thép, khẩu độ (60×90)cm; chiều dài khoảng (2×270)m; xây dựng 03 vị trí cống ngang đường khu dân cư, kết cấu cống bản, nắp bê tông cốt thép chịu lực, kích thước L80 và L100, chiều dài khoảng 125m.

Công trình sẽ được triển khai và đưa vào sử dụng trong năm 2017, có nhiệm vụ thoát nước thải, nước sinh hoạt bảo vệ môi trường khu dân cư, chỉnh trang diện mạo khu vực trung tâm huyện. UBND tỉnh giao cho UBND huyện Lâm Bình và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định phê duyệt để triển khai, thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Thông tin chi tiết về sản phẩm rãnh chữ u, xin liên hệ: 0988.709.729 hoặc xem tại web: conghoptaman.com

Bài Viết Liên Quan

AEVN